top of page

КОНТАКТ

Благодарим ви, че посетихте Debarelli.com. За повече информация или ако имате въпроси относно дискутираните теми, каквото и да е съдържание, или за изпращане на съдържание, статии, местни новини и информация по въпроси, засягащи вашата горска шийка, не се колебайте да се свържете и аз ще се върна на ти.

Каня ви да се абонирате (по-долу), тъй като бъдещето на дясно ориентираните индивиди (което означава, че всеки, чиито възгледи падат вдясно от марксизма в тази нова парадигма, създадена от левичари) е в опасност поради предстоящата цензура на юмручните юмруци. Те продължават да ни предупреждават.

Всъщност можем да се озовем изцяло в тъмнина, ако не сме проактивни в изграждането на собствени информационни мрежи сега.

photo1679928277.jpeg

Благодаря, че изпратихте!

bottom of page